Kainuunsote - Kokousasiakirjat - Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus

Vuosi 2017 Asiakirja Liitteet
28.6.2017 Pöytäkirja Liite 1 Valinnanvapauspilotti_ohjausryhmä_19062017
Liite 11 Lausunnon_HE15_VM _lisäykset_sote_hallitus_28062017
Liite 6 Lausunto TF Oyn sivukivialue KL2n ylupa_22052017
Liite 4 Lausunto TF jv rajoitukset_09012017
Liite 5 TF sakkojen ja lietteiden kunnostus_08032017
Liite 7 Lausunto TF tuotanto YVAohj 23012017
Liite 8 Lausunto TF YVAselostus vesienhallinta_05062017
Liite 10 Lausunto TF YVAohj sulatto 12062017
Liite 9 Lausunto Sotkamo Silver YVAohjelma 7 6 2017
Liite 3 Tarkltk 22052017 ptkote § 36
Liite 2 Ennakkoarviointilomake_EVA_19062017_ohjausryhmä
Liite 12 Suomussalmen vanhusneuvoston aloite
Liite Talouden seuranta TOUKO (2017-6-26)
Liite KHO:n päätös
14.6.2017 Pöytäkirja Liite 7 lausunto STM_200517_keskittämisasetus
Liite 10 Lausuntoluonnos sosiaali ja terveysministeriölle
Liite 11 20170424_VM lausuntopyyntö HE maakuntahallinnosta
Liite 13 Lausunto talous- ja velkaneuvonnasta
Liite 12 Lausunto valtiovarainministeriölle
Liite 1 osavuosi 1_4 kk 2017 (2017-5-31)
Liite 4 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2017 kuntayhtymä
Liite 9 Lausuntopyyntö_HE_laiksi_eräiden_ympäristöterveydenhuollon_t
Liite 2 Rahoitustarjouspyyntö
Liite 5 Valinnanvapauspilotin_hakuilmoitus
Liite 6 Puolangan kannanotto
Liite 17 STM_päätös
Liite 18 Sote-_ja_maakuntauudistuksen_digimuutoksen_ja_toimeenpanon_s
Liite 8 Oikaisuvaatimus
Liite 14 UNA-ydin_perustelut_ja_kustannusjako
Liite 15 UNA-ydin_toteutus_ja_vaiheistussuunnitelma
Liite 16 Kuntahankinnat_22052017
24.5.2017 Pöytäkirja Liite 2 talouden ja toiminnan kehykset ja suunnitteluohjeet 2018 (2017-5-17)
Liite 4 Johtajasopimus
Liite 3 Kainuun soten hallintosääntö
Liite 9 lausunto ensihoidosta
Liite 18 20161228_AVI_päätös_ja_selvityspyyntö
Liite 7 Vuodeosastotoiminnan muutokset
Liite 6 Kajaanin kaupunginhallituksen päätös
Liite 3 Kainuun soten hallintosääntö korjattu kokouksen jälkeen
Liite 10 luonnos asetukseksi
Liite 13 hankintaoikaisuvaatimus
Liite 8 lausuntopyyntö
Liite 11luonnos terveydenhuoltolain muutokset
Liite 12 Kysymykset hallitukselle
Liite 17 Avin päätös
Liite 14 Työhyvinvoinnin varhainen tuki
Liite 15 Työhyvinvoinnin tehostettu tuki
Liite 16 Työhön paluun tuki
Liite 19 aloite_hallitus_vpl_omaishoidon_vapaat_20170410
Liite 5 Konserniohje
26.4.2017 Pöytäkirja Liite 7 Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2017-2021
Liite 2 Henkilöstöraportti 2016
Liite 5 Jussi Y. Hyryn aloite
Liite 3 Tasa-arvosuunnitelma_ versio_20_3_ 2017
Liite 10 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös, 29.3.2017
Liite 4 Aloite lääkkeistä ja hoitotarvikkeista
Liite 6 Talouden seuranta MAALIS (2017-4-20)
Liite 1 Sote ky 2017 TOTEUMA_ENNUSTE Käyttösuunnitelma (2017-4-19)
Liite 8 KHO:n päätös
Liite 9 Vasemmistoliiton aloite
Liite Jussi Y. Hyryn eriävä mielipide
31.3.2017 Pöytäkirja Liite 5 toimenpideohjelma_versio_8_2017_010317
Liite 7 Sisäisen valvonnan raportti 2016
Liite 24 Tarkltk 27012017 ptkote § 6
Liite 2 Vuosikertomus 2016 (Hallitus (2017-3-31)
Liite 4 Sote ky 2017 Käyttösuunnitelma hallitus (2017-3-31)
Liite 1 Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta
Liite 6 toiminnan muutokset
Liite 8 Korvaavan työn malli Kainuun sotessa
Liite 11 Lausunto potilasvakuutustyöryhmän loppuraportista
Liite 3 Tilasto-osa_2016_v1.0_20170321
Liite 9 Korvaavan työn keskustelulomake
Liite 25 Matka-hankkeen loppuraportti
Liite 15 Paikallinen sopimus_Hoitotakuun toteutuminen_kir.leikk.anest._Juko_2017
Liite 20 Paikallinen sopimus_Hoitotakuun toteutuminen_neurologia_Juko_2017
Liite 16 Paikallinen sopimus_Hoitotakuun toteutuminen_sisätaudit_Juko_2017
Liite 22 Paikallinen sopimus_Hoitotakuun toteutuminen_suun th_Juko_2017
Liite 19 Paikallinen sopimus_Hoitotakuun toteutuminen_silmätaudit_Juko_2017
Liite 14 Paikallinen sopimus_Hoitotakuun toteutuminen_kir.leikk.anest._Jyty_Super_Tehy_JHL_2017
Liite 18 Paikallinen sopimus_Hoitotakuun toteutuminen_silmätaudit_Jyty_Tehy_2017
Liite 21 Paikallinen sopimus_Hoitotakuun toteutuminen_neurologia_Jyty_Tehy_2017
Liite 17 Paikallinen sopimus_Hoitotakuun toteutuminen_sisätaudit_Jyty_Super_Tehy_JHL_2017
Liite 12 Lausuntopyyntö_tuottaminen
Liite 10 lausuntopyyntö_potilasvakuutus
Liite 13 Lausunto Laki sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen täydentämisestä
Liite 23 Paikallinen sopimus_Hoitotakuun toteutuminen_suun th_Jyty_Super_Tehy_JHL_2017
8.3.2017 Pöytäkirja Liite 7 Lausunto
liite 15 Avustusten hakijat 2017 haettu_ehdotus
Liite 14 Järjestöavustukset 2017 kooste hakijoista
Liite 14 MLL:n avustushakemus
Liite 13 Kannanotto
Liite 12 UNA_yhteisstyösopimus_201216
Liite 10 PS_Tietojärjestelmätuen järjestäminen_ 26 1 2017
Liite 11 Ympth valvsuunnitelman toteutuminen 2016
Liite 6 Lausuntopyyntö 31.1.2017
Liite 1 rakennuslupahakemus
Liite 2 Lausunto_Kainuun_Museo
Liite 3 lausunto_Kainuun_ELY-keskus
Liite 4 rakennuslupapäätös
Liite 8 Selvitys ja huomioita valinnanvapaudesta
Liite 9 Valinnanvapauslain luonnoksen valtiosääntöoikeudellinen arvio 15.2.2017
Liite päätös
15.2.2017 Pöytäkirja Liite 4 KAKS_sairaalafyysikkosopimus_200117
Liite 8 Perhehoidon_toimintaohje_01032017_alkaen
Liite 1 Potilasasiamiehen antama selvitys vuodelta 2016
Liite 3 Lausuntokyselylomake 31.1.2017
Liite 2 Lausuntopyyntö 31.1.2017
Liite 7 KLKH126_Sitoumus_ UNA_lomakepalvelusovellus
Liite 6 KLKH126_Sitoumus_ ODA3_v2
25.1.2017 Pöytäkirja Liite 12 aloite Tukipiiri
Liite 13 Asumisen strategia
Liite 5 Päivystyspalvelujen vastuualuetta koskeva päätösvallan siirto konservatiivisen ylihoitajalle
Liite 11 _Kriisityö 22 12 2016
Liite 6Konservatiivista vastuualuetta koskeva päätösvallan siirto osastonhoitajalle, sisätautien pkl
Liite 9 Aikuisten mt-palvelut ja riippuvuuksien hoito vastuualuetta koskeva päätösvallan siirto
Liite 16 Työsuojelun poikkeuslupa kotihoito
Liite 8 Konservatiivista vastuualuetta koskeva päätösvallan siirto osastonhoitajalle, os. 8
Liite 2 Talouden seuranta MARRAS (2017-1-2)
Liite 25 Kajaanin Päiväkeskus ry:n hakemus
Liite 4 Coronaria Diagnostiikka_Kainuu_Hinnasto 2017
Liite 3 Päiväsairaalatoimintaa koskeva kokonaissuunnitelma
Liite 7 Konservatiivista vastuualuetta koskeva päätösvallan siirto osastonhoitajalle, os. 9
Liite 17 Työneuvoston päätös oikaisuvaatimusasiassa, 4.1.2017
Liite 10 Varmennekorttikuvauksen hinta terveysasemilla v 2017
Liite 15 Lastensuojelun määräaikojen valtakunnallinen valvonta. Päätös
Liite 24 Valvontasuunnitelman päivitys 2017
Liite 27 Ohjausryhmä Tönäri 20 9 2016
Liite 26 Kajaanin Klubitalo Tönärin avustusanomus
Liite 29 Avustusehdotus_283026_2016_5
Liite 28 KaMin+hakemus
Liite Hallinto-oikeuden päätös
Vuosi 2016
21.12.2016 Pöytäkirja Liite 27 omaishoidontuki 1.1.2017 alkaen
Liite 6 Korvauslaskelmien yhteenveto v 2017
Liite 24 Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.1.2017 sekä 1.3.2017 alkaen
Liite 13 ensihoito_ennakkoarviointilomake_071216_työaikamuutos
Liite 23 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille perhepalveluissa
Liite 25 vammaispalvelun myöntämisperusteet 1.1.2017 alkaen
Liite 26 vammaispalvelun asiakasmaksut
Liite 8 Esh ja erityishuollon palveluhinnasto vuodelle 2017
Liite 5 Palvelukatalogi 2017
Liite 10 hinnat ulkoiset 2017
Liite 9 hinnat sisäiset 2017
Liite 7 Leikkaus- ja anestesiaosaston sisäinen hinnasto vuodelle 2017
Liite 17 Maksutaksa 2017
Liite 18 Yleiskirje132016
Liite 11 Oikaisuvaatimus työneuvostolle
Liite 12 PS_Ensihoidon työaika_ 28 11 2016
Liite 14 Keva KuEL yleiskirje 2_2016 eläinlääkäreiden palkkioiden vahvistaminen vuodelle 2017
Liite 22 työterveyslääkärin lausunto
Liite Työneuvoston puheenjohtajan päätös
7.12.2016 Pöytäkirja Liite 19 perustelut Kajaanin Perhekeskuksen uusien tilojen tarpeelle
Liite 20 Ohje alaikäisten koskemattomuutta turvaaviksi toimiksi
Liite 3 Talouspalvelut_Heha ja tietohallinto hinnasto tiimeittäin_tuotteittain
Liite 9 Tilat_7_12_2016
Liite 13 tarkastuskertomus-2016_24609
Liite 15 Lehtikankaan ta selvitys hallitukselle
Liite 12 LehtikangasAVI lääkärin lausunto
Liite 5 PS_Ensihoidon työaika_ 28 11 2016
Liite 21 Aloite Kainuun Sotelle ikääntyvien ennaltaehkäisevistä palveluista_4 11 2016
Liite 18 Tarjous
Liite 17 Esisopimus
Liite 16 työterveyslääkärin lausunto
Liite 1 Talouden seuranta LOKA (2016-11-28)
Liite 6 tarkastuslautakunnan pöytäkirjanote
Liite 2 Investointiosa
Liite 7 Eropyyntö luottamustehtävästä
Liite 4 Investointiesitys_301116
Liite 22 kysely
Liite 14 tarkastuskertomus-2016_34159
Liite Oikaisuvaatimus työneuvostolle
16.11.2016 Pöytäkirja Liite 13 Yhdistys_ja_jarjestoavustushakemus
Liite 10 20161027_AVI_selvityspyyntö
Liite 12 Hakuohje kohdeavustukset 2017
Liite 11 Lastensuojelun määräaikojen seurantatilasto
Liite 1 TALOUSARVIOkirja_2017
Liite 5 rahoitustarjouspyyntö luottolaitoksille
Liite 4 lainasitoumus
Liite 2 aloite
Liite 3 Avin päätös
Liite 6 korkotukilaina
Liite 7 Päätös
Liite 8 Päätös
Liite Ohjaus- ja arviointikäyntikertomus_Valvira_1.11.2016
Liite ohjaus- ja arviointikäyntikertomukseen_1.11.2016
28.10.2016 Pöytäkirja Liite Lausunto
Liite 2 lausuntopyyntökirje
Liite 1 Kainuun soten hallituksen kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti suu
Liite 7 Lausunto Sote-kokonaisarkkitehtuuri - yhteiset palvelut 2020_Kainuu
Liite 9 Paikallinen sopimus hälytysrahan maksamisesta
Liite 3 Lausuntopyyntökysely
Liite 4 Lausuntopyyntökirje
Liite 6 Lausuntopyyntö Sote-kokonaisarkkitehtuuri - yhteiset palvelut 2020
Liite 5 Lausuntopyyntölomake
Liite 3 Lausuntopyyntökysely korjattu kokouksen jälkeen
5.10.2016 Pöytäkirja Liite 9 vaihtoehto 1 omaishoidontuki
Liite 10 vaihtoehto 2 omaishoidontuki
Liite 7 IVA-arviointi
Liite 3 Lausuntopyyntökirje
Liite 1 Osavuosiraportti 1_8 kk 2016 (2016-9-28) hallitus
Liite 2 Kainuun sote riskienhallintasuunnitelma
Liite 6 Lausuntopyyntö Sote-kokonaisarkkitehtuuri - yhteiset palvelut 2020
Liite 5 Lausuntopyyntö
Liite 8 Ajanvarauspalvelu
Liite 4 Lausuntopyyntökysely
14.9.2016 Pöytäkirja Liite 16 IVA-arviointi turvakotipalvelun järjestämisestä
Liite 3 BSC ta 2017 kuntayhtymätaso
Liite 19 Henkilöstölomake_FINAL
Liite 18 Turvakoti Toiminnan menot ja rahoitus 2017
Liite 14 Sosiaalisen luoton myöntämisperusteet 14.9.2016
Liite 9 LAPE_Hakemus_Muutosagentti
Liite 10 Lahy_työryhmän_kokoonpano
Liite 2 Arviointikertomus 2015 vastauksineen
Liite 4 Delegointirekisteri (hallintosääntö § 3)
Liite 8 STM_kirje kunnille-Yhteistyörakenteet
Liite 11 aloite
Liite 12 Tarjouspyyntö 23.6.2016
Liite 15 Voimaperheet-väliraportti Kainuu
Liite 6 Lausuntopyyntökysely
Liite 1 Talouden seurantaraportti
Liite 5 Lausuntopyyntökirje
Liite 7 pöytäkirjanote maakuntahallitus, sopimus työvoiman yhteisestä käytöstä
Liite 13 tarkastuskertomus 2016
Liite 20 Kannanotto Laboratoriopalveluihin
24.8.2016 Pöytäkirja Liite 15 20160615_sosiaalipäivystyssopimus
Liite 16 Päätösvallan delegointi Kainuun SOTEn perhepalveluissa 24.8.2016
Liite 2 Sisäisen_valvonnan_osavuosiraportti_2016_17082016
Liite 13 Muistutusasioiden käsittely
Liite 9 Ppkl uusi ja vanha hinnasto 2016
Liite 12 Selvitys 22.7.2016
Liite 4 UNA-JATKO yhteistyosopimusluonnos
Liite 1 Talouden seuranta KESÄ (2016-8-2)
Liite 8 20160519_STM_lausuntopyyntö
Liite 6 OYS erva vastaus UNA 23_6_2016
Liite 3 UNA-JATKO arvioitu budjetti 2016-2019
Liite 5 UNA-johtajatapaamisen muistio
Liite 17 hinnasto_viittomakielen tulkin palvelujen myyntihinta 1.10.2016
Liite 11 Selvityspyyntö 13.6.2016
Liite 10 Invaliidiliiton Asumispalvelut Oy lausunto
Liite 7 Työryhmien jäsenten nimeämispyyntö 27.6.2016
Liite 14 Kajaanin reumayhdistys ry:n kannanotto
Liite Lausuntopyyntökysely_päivitetty_ptk
Liite Maksukattotiedote v 2016
15.6.2016 Pöytäkirja Liite 5 Päätösvallan delegointi Kainuun SOTEn perhepalveluissa 15.6.2016
Liite 7 SAS -toimintasäännön kriteerit
Erillisliite 3 toimintaohjelma neuvola-, koulu- ja opiskeluth
Erillisliite 4 suun terveyden edistämisen käsikirja
Liite 8 AVI päätös 16.2.2016
Liite 3 Paikallinen virka- ja työehtosopimus pth:n ja esh:n työpaikkapäivystyksen järjestämiseksi
Erillisliite 2 sosiaaliasiamiehen selvitys
Liite 9 Kuhmon_kaupunki_selvityspyyntö_0449_001
Erillisliite 1 Osavuosiraportti 1_4 kk 2016
Liite 1 Lausuntopyyntö
Liite 10 Paltamon työvoimayhdistys ry oikaisuvaatimus
Liite 2 Lausuntopyyntökysely
Liite 6 Valtion korvaus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutukseen vuodelle 2016
Liite 4 Eläinlääkäreiden paikallissopimus 31_5_2016
18.5.2016 Pöytäkirja Erillisliite Talouden ja toiminnan kehykset ja suunnitteluohjeet 2017 (2016-5-10)
Liite Asiakasohjaajien työsuhteiden muuttaminen virkasuhteeksi
Erillisliiite Vuosikertomus korjattu allekirjoituksilla
Erillisliiite Vuosikertomus korjattu
Liite Kajaanin Klubitalo Tönärin avustusanomus
Talouden seuranta MAALIS (2016-4-25)
Liite Kiireettömään hoitoon pääsy
Liite Valviran päätös
Liite KaMin hakemus
Liite Toiminnan vaikutukset
Erillisliite_vammaispalveluohjeet 1.6.2016 alkaen
Liite Kriisikeskuksen ohjausryhmän lausunto
Liite_yhteenveto_toiminnasta_11.1.2016
Liite rahoitus ja toiminta
Liite perustietoja
20.4.2016 Pöytäkirja Liite 2 Synnytystoiminnan jatkaminen Kainuussa
Liite 9 toimintasuunnitelma Sosped. säätiö
Liite 8 suunnitelma Sosped. säätiö
Liite 10 yhteenveto Sosped. säätiö
Liite 11 Kooste hakijoista ja anotusta määrärahasta 2016
Liite 7 MLL sotehallitus 2016
Liite 12 Kooste järjestöavustukset 2016
Liite 1 Käyttösuunnitelma tulosalueittain 2016
Erillisliite 1 Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma perustoimeentulotuki
Liite 15 Paikallinen sopimus_Hoitotakuun toteutuminen_suun th_Juko_2016
Liite 14 Paikallinen sopimus_Hoitotakuun toteutuminen_suun th_Jyty_Super_Tehy_JHL_2016
Liite 13 tarkastuslautakunnan pöytäkirjanote
Liite 4 Paikallinen sopimus_Hoitotakuun toteutuminen_kir.leikk.anest._Juko_2016
Liite 5 Paikallinen sopimus_Hoitotakuun toteutuminen_kir.leikk.anest._Jyty_Super_Tehy_JHL_2016
Liite 3 Tarkastuslautakunnan pöytäkirjanote
Liite 6 Jussi Y. Hyryn aloite
30.3.2016 Pöytäkirja Erillisliiite 2 Vuosikertomus 2015
Erillisliite 4 Henkilöstöraportti 2015
Erillisliite 5 Sisäisen valvonnan raportti 2015
Erillisliiite 2 korjattu kokouksen jälkeen (H 30.3.2016) Vuosikertomus 2015
Liite 4 Kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy: selvitys- ja selityspyyntö 8.3.2016
Liite 3 Parviainen
Liite 2 Ensihoidon toimintakertomus 2015
Erillisliite 3 Tilasto-osa 2015
Liite 6 Selvitys 25.2.2016
Liite 1 Talouden seurantararaportti 1.1-29.2.2016
Erillisliite 1 Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta
Liite 5 Perusterveydenhuollon järjestäminen: selvityspyyntö 25.1.2015
Liite 7 Talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottamisesta maksettava korvaus: Avin:n päätös 18.3.2016
2.3.2016 Pöytäkirja Erillisliite DIHYTE_Sote_hakemus_allekirjoitettu
Liite Sotetukipalvelusopimus_ict_palvelut_kajaani2016
Liite Paikallinen sopimus_Hoitotakuun toteutuminen_sisätaudit_Juko_2016
Liite Talouden seurantaraportti 1.1.-31.1.2016
LIITEPARVIAINEN
Liite Vuositilasto_2015
Liite Tilinpäätös 2015
Liite Lausunto
Liite Kajaanin kaupungin vanhusneuvoston kannanotto
Liite Paikallinen sopimus_Hoitotakuun toteutuminen_silmätaudit_Juko_2016
Liite Klubitalo Tönärin toiminnan tukeminen
LIITE Valvontasuunnitelman toteutuminen 2015
Liite Täsmennys Kajaanin kaupungin vanhusneuvoston kannanottoon
Liite: Avin päätös
Liite Paikallinen sopimus_Hoitotakuun toteutuminen_neurologia_Juko_2016
Liite Paikallinen sopimus_Hoitotakuun toteutuminen_neurologia_Jyty_Tehy_2016
Liite Paikallinen sopimus_Hoitotakuun toteutuminen_silmätaudit_Jyty_Tehy_2016
Liite Paikallinen sopimus_Hoitotakuun toteutuminen_sisätaudit_Jyty_Super_Tehy_JHL_2016
10.2.2016 Pöytäkirja Liite_19.3.2015 AVI valvontapäätös
Liite_STM aineenvaihduntasairauksien seulonnan laajentaminen (7.4.2014)
Liite_Eura2014_hylkäävä päätös_301115
Liite Taksat
Liite_Rajamiehentien_asunnot_avustuspäätös
Liite Kainuun Kehitysvammaisten Tukipiiri ry:n vaatimus
Liite_päätös_ Kainuun_suun terveydenhuollon_ palvelut_koululaisille
Liite_Potilasasiamiehen_antama_selvitys_vuodelta_2015
20.1.2016 Pöytäkirja Oikaisuvaatimus JL
Sanni Väisäsen kommentit lausuntopyyntöön
Kainuun soten lausunto sote- ja aluehallintouudistuksesta
Talouden seuranta 1.1.-30.11 2015
Liite_Perhehoidon_toimintaohje_01022016_alkaen
Kuntainfo 14 2015
HTV2 tavoite vuodelle 2016
LausuntoKAIELY_732_2015
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös
Varmennekorttikuvauksen hinta terveysasemilla v 2016_PDF
Ostopalvelusopimus KaKS-Coronaria 20 13-15 Optiovuosi 2016
Päivitetty_Kainuun soten lausunto sote- ja aluehallintouudistuksesta