Kokouksen pykälä Liite
§12 Talouden seurantaraportti 1.1. - 31.8.2016: Liite 1 Osavuosiraportti 1_8 kk 2016
§13 Kainuun soten talousarvio 2017 ja -suunnitelma vuosille 2018-2020: Liite 2 talousarviokirja 2017
Liite 3 Investointiosa
§14 Vuoden 2015 arviointikertomus: Liite 4 Arviointikertomus 2015 vastauksineen
§15 Kainuun uuden sairaalan rakentamispäätös: Liite 5 Investointiesitys_301116
Liite Sotkamon kunnan lausunto
Liite Ristijärven lausunto
Liite Paltamon lausunto
Liite Hyrynsalmen kunnan lausunto
Liite Kuhmon Kaupungin lausunto
Liite Suomussalmen kunnan lausunto
Liite Puolangan kunnan lausunto
Liite Kajaanin kaupungin lausunto
§17 Kainuun soten riskienhallintasuunnitelma 2016-2018: Liite 6 Kainuun sote riskienhallintasuunnitelma
§19 Eron myöntäminen Unto Sirkeiselle Kainuun soten hallituksen jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta: Liite 7 Eropyyntö luottamustehtävästä